Wernstedt Medical 

Privat läkarmottagning med avtal med Västra Götaland


Utöver sedvanliga artrosråd och injektioner med tuppkamsextrakt och kortison, kan vi erbjuda PRP.

PRP betyder Platelet Rich Plasma ("blodplätts-rik-plasma"). Metoden går ut på att man tar ett blodprov på patienten och centrifugerar det för att kunna skilja ut 5 ml plasma med hög koncentration av blodplättar. Blodplättarna innehåller en stor mängd tillväxtfaktorer som underlättar läkning av skadad vävnad. Detta kan sedan injiceras i den aktuella skadade leden för snabbare läkning och smärtlindring.PRP -metoden har använts i 30 år för diverse indiktioner, såsom smärtor och inflammation i lederna till exempel tennisarmbåge, golfarmbåge och håravfall, samt hudföryngring. 


Artros (förslitningar) i leder kan behandlas oavsett ålder. Många upplever en förbättring på både smärta och funktion. Effekten är bättre om man har lätt till måttlig artros, än om förändringarna är grava.


Hos oss kan vi erbjuda injektioner mot knäledsartros, inflammation i armbågarna, mot håravfall och i hudföryngrande syfte.

Metoden är helt naturlig och har mycket liten komplikationsrisk då blodet som används kommer från dig själv.

För info om priser, kontakta vår sköterska.