top of page

Utöver sedvanliga artrosråd och injektioner med kortison, kan vi erbjuda PRP, med eller utan tillägg av hyaluronsyra.

PRP betyder Platelet Rich Plasma ("blodplätts-rik-plasma"). Metoden går ut på att man tar ett blodprov på patienten och centrifugerar det för att kunna skilja ut 5 ml plasma med hög koncentration av blodplättar. Blodplättarna innehåller en stor mängd tillväxtfaktorer som underlättar läkning av skadad vävnad. Detta kan sedan injiceras i den aktuella skadade leden för snabbare läkning och smärtlindring.

Vill man förbättra den stötdämpande effekten kan man välja att ge en kombinationsbehandling med PRP och hyaluronsyra.

PRP har använts i 30 år för diverse indikationer, såsom smärtor och inflammation i lederna till exempel tennisarmbåge, golfarmbåge och håravfall, samt hudföryngring.


Artros (förslitningar) i leder kan behandlas oavsett ålder. Många upplever en förbättring på både smärta och funktion. Effekten är bättre om man har lätt till måttlig artros, än om förändringarna är grava.


Hos oss kan vi erbjuda injektioner mot knäledsartros.

Metoden är helt naturlig och har mycket liten komplikationsrisk då blodet som används kommer från dig själv.

För info om priser, kontakta vår sköterska.


Klicka nedan för mer info om PRP

bottom of page