top of page

En hälsokontroll görs framför allt för att förebygga risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke (hjärnblödning el hjärninfarkt sk ”propp”), men man kan även finna tidiga symtom på andra sjukdomar.


Detta ingår i hälsokontrollen


 • hälsodeklaration
 • midjemått
 • lungfunktionstest
 • blodtrycksmätning
 • EKG
 • längd- och viktkontroll, beräkning av BMI
 • urinprov
 • blodprov; Hb, SR, blodsocker, blodfetter, njur- och leverprover
 • sköldkörtelprov (TSH) för kvinnor > 40 år
 • prostataprov (PSA) för män > 45 år
 • Vid specifika önskemål om ytterligare prov eller undersökningar tex lungröntgen, kostar det extra. Prisuppgift vid önskemål.
 • uppföljande läkarbesök med klinisk undersökning, genomgång av provtagningsresultaten samt rekommendationer och vid behov vidareremittering el utredning vid uppföljande läkarbesök om önskemål finns.

Hälsokontrollen sker i två steg:   1. Provtagning och undersökningar hos sköterska (30 min)

                                                    2. Läkarbesök med fysisk undersökning och råd/samtal (30 min).


Antingen gör man allt vid ett tillfälle (60 min) och får provsvaren och råd skriftligt 1-2 veckor efteråt, eller så kommer man vid två tillfällen och får alla svar och bedömningar vid läkarbesöket. Vi rekommenderar den senare varianten, men vilket som går bra.bottom of page